SANEFIT

ALERGENY

Dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów

Jednym z najważniejszych aspektów żywienia zbiorowego jest prawidłowe informowanie o obecności alergenów w podawanych posiłkach. Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu wykazów alergenów, dzięki czemu możemy pomóc Ci zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim swoim klientom.

ALERGENY

Czym są i dlaczego są ważne?

Alergeny, a dokładniej alergeny pokarmowe to duża grupa substancji, które powodują reakcje alergiczne i przyczyniają się do występowania w organizmie człowieka reakcji nadwrażliwości.

 

Przykładami alergenów pokarmowych, które mogą uczulać ludzi są orzechy, białko mleka, białko jaja kurzego, soja, ryby, pomidory  itp.

 

Działając w gastronomii masz obowiązek informować swoich klientów  o wykazie składników konkretnych dań wraz z wyszczególnieniem alergenów.

 

W innym przypadku możesz zostać ukarany karą grzywny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej u niepoinformowanego o występujących substancjach klienta, możesz mieć również poważne kłopoty. 

ALERGENY

Co na ten temat mówi prawo?

Każdy przedsiębiorca działający na rynku spożywczym,

który oferuje środki spożywcze do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania,
a także pakuje środki spożywcze w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub pakuje do bezpośredniej sprzedaży

zobowiązany jest informować konsumentów o wykazie składników wraz z wyszczególnionymi alergenami i substancjami

powodującymi nietolerancje pokarmowe występującymi w przygotowywanej i wprowadzanej do obrotu handlowego żywności

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji

na temat żywności. Informacje takie muszą być dostępne w miejscu sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

 

Powyższy obowiązek regulują następujące akty prawne, tj. art. 9 ust. 1 lit. c, art. 44 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,

dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, a także § 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Każdy przedsiębiorca działający na rynku spożywczym, który oferuje środki spożywcze do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania,
a także pakuje środki spożywcze w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta

lub pakuje do bezpośredniej sprzedaży zobowiązany jest informować konsumentów o

wykazie składników wraz z wyszczególnionymi alergenami i substancjami powodującymi nietolerancje pokarmowe występującymi w przygotowywanej i wprowadzanej do obrotu handlowego żywności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Informacje takie muszą być dostępne w miejscu sprzedaży bezpośrednio

konsumentowi finalnemu.

 

Powyższy obowiązek regulują następujące akty prawne, tj. art. 9 ust. 1 lit. c, art. 44 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, a także § 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Przygotujemy to za Ciebie!

Nie musisz się już tym martwić!

Przygotujemy kompleksowy wykaz alergenów i substancji powodujących nietolerancje pokarmowe specjalnie dla Ciebie.

Przejrzysta Forma

Tak aby wykaz był czytelny zarówno dla Ciebie jak i klientów

Dostosowany Styl

Wszystko zgodne będzie z profilem Twojej działalności 

Indywidualność

Stworzymy wykaz dopasowany do Twoich potrzeb

Potrzebujesz wykazu alergenów?

Prześlij do nas ten wstępny formularz, a my odezwiemy się do Ciebie w sprawie przeprowadzenia audytu najszybciej jak to możliwe.

Nasze usługi

Tworzenie wykazów alergenów

Opracowujemy szczegółowe wykazy alergenów dla każdego posiłku na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji o składnikach.

Konsultacje w zakresie alergenów

Oferujemy konsultacje dotyczące zarządzania alergenami, pomagając Ci zrozumieć, jak prawidłowo oznaczać alergeny i jak zapewnić bezpieczeństwo klientom z alergiami pokarmowymi.

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Zadzwoń do Nas!

Oddział w Krakowie

Michał Sobieraj+48 500 075 771

Konsultacje i uzgadnianie projektów

Anna Ziętara +48 600 542 531  

Oddział w Lublinie

Agata Stojko +48 730 277 044

Możesz też napisać!