SANEFIT

OFERTA

Projekty Technologiczne

Tworzymy projekty technologiczne dopasowane do
twoich potrzeb

Projekt technologiczny – dokument, który musisz przygotować jako jeden z pierwszych planując działalność gastronomiczną. Dokładnie przedstawia on funkcjonalną koncepcję układu pomieszczeń wraz z procesami technologicznymi oraz schematycznym rozlokowaniem wyposażenia lokalu. Projekt ten musi być zgodny z przepisami BHP oraz bezpieczeństwa żywności.

Dokumentacja HACCP
Dokumentacja HACCP
Obiekt Sportowy HACCP
Projekt Technologiczny

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Czy jest niezbędny?

Dobrze zaprojektowane pomieszczenia to podstawa prawidłowej działalności każdego obiektu.

Kontrola SANEPIDu

Chcąc wiedzieć czy nasz lokal przejdzie pozytywną kontrolę SANEPIDu należy się do tego odpowiednio przygotować.

Przygotowanie lokalu

Projekt jest pierwszym elementem takiej weryfikacji gdyż odpowiada na szereg ważnych pytań np. czy daną działalność można w lokalu prowadzić, jak należy zaaranżować przestrzeń i wydzielić poszczególne pomieszczenia, czy możliwy zakres planowanej działalności jest zgodny z oczekiwaniami Inwestora, czy wymagane będą przeróbki instalacji itp.

Jak wyglądają nasze projekty technologiczne?

Dlaczego
warto stworzyć projekt w SANEFIT?

Doświadczeni
eksperci

Projekt tworzą osoby posiadające ogromne doświadczenie

Zgodność z
wytycznymi

Projekt jest zgodny z przepisami BHP i bezpieczeństwa żywności

Rozbudowana
forma

Projekt zawiera część opisową oraz rysunkową, a każda z nich jest dostsowana do uwarunkowań

Kompleksowa dokumentacja

Wraz z projektem otrzymujesz całkowitą dokumentację

Opinia
Rzeczoznawcy

Projekt zostaje zaopiniowany przez uprawnionego rzeczoznawcę

Profesjonalne
wsparcie

W sytuacji kontroli czy prezentacji projektu jesteśmy do Twojej dyspozycji

Dokumentacja HACCP/ GHP/ GMP

SANEFIT

Dokumentacja
HACCP/GHP/GMP

To kompleksowa dokumentacja wymagana przez Państwową Inspekcję Sanitarną podczas otwierania

obiektu powiązanego z gastronomią. 

GWARANCJA Odbioru przez SANEPID!

Dzięki Naszemu wieloletniemu doświadczeniu dajemy

gwarancję odbioru dokumentacji przez Sanepid.

Dla Kogo Opracowujemy Dokumentację?

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Jadłospis w Żywnieniu Zbiorowym Dzieci

Układamy kompleksowe jadłospisy dla
dzieci i młodzieży

Nasza firma zajmuje się układaniem jadłospisów dla dzieci i młodzieży zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze

stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154).

 

Dodatkowo zajmujemy się wyliczaniem wartości energetycznej i odżywczej posiłków realizowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci na podstawie aktualnych norm żywienia dla danej grypy wiekowej dzieci i młodzieży. Do jadłospisów w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży dołączane są receptury posiłków uwzględniające składniki potrzebne do wyprodukowania

posiłku oraz sposób jego przygotowywania.

Wykaz Środków Spożywczych

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1154) 

 1.  pieczywo, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego;
 2. pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego;
 3. kanapki;
 4. sałatki i surówki;
 1. mleko;
 2. napoje zastępujące mleko, takie jak napój: sojowy, ryżowy, owsiany, kukurydziany, gryczany, orzechowy, jaglany, kokosowy lub migdałowy;
 3. produkty mleczne, takie jak: jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, mleko acidofilne, mleko smakowe, serwatka, ser twarogowy, serek homogenizowany lub produkty zastępujące produkty mleczne na bazie soi, ryżu, owsa, orzechów lub migdałów;
 4. zbożowe produkty śniadaniowe oraz inne produkty zbożowe;
 1. warzywa; 
 2. owoce;
 3. suszone warzywa i owoce, orzechy oraz nasiona bez dodatku cukrów, substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
 4. soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne;
 5. przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne bez dodatku cukrów i soli;
 6. koktajle owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów zastępujących mleko, o których mowa w pkt 6, produktów mlecznych lub produktów zastępujących produkty mleczne, o których mowa w pkt 7, bez dodatku cukrów i substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008;
 1. naturalna woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, woda źródlana i woda stołowa;
 2. napoje przygotowywane na miejscu, które nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia;
 3. napoje bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE)
  nr 1333/2008;
 1. bezcukrowe gumy do żucia;
 2. czekolada gorzka o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej;
 3. inne” ; „W jednostkach systemu oświaty mogą być sprzedawane dzieciom i młodzieży grupy środków spożywczych, o których mowa
  w ust. 1 pkt 2, 6–8 i pkt 20, pod warunkiem że nie zawierają więcej niż:
  1) 15 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku produktów mlecznych,
  o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 13,5 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia; 2) 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia; 3) 0,4 g sodu/ 1 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego i cukierniczego nie więcej niż 0,45 g sodu/ 1,2 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia”

Planujesz otwarcie placówki dla dzieci?

Musisz zatem pamiętać o dostosowanym jadłospisie!

Jeśli chcesz możemy to zrobić za Ciebie.

Alergeny

ALERGENY

Czym są i dlaczego są ważne?

Alergeny, a dokładniej alergeny pokarmowe to duża grupa substancji, które powodują reakcje alergiczne i przyczyniają się do występowania w organizmie człowieka reakcji nadwrażliwości.

 

Przykładami alergenów pokarmowych, które mogą uczulać ludzi są orzechy, białko mleka, białko jaja kurzego, soja, ryby, pomidory  itp.

 

Działając w gastronomii masz obowiązek informować swoich klientów  o wykazie składników konkretnych dań wraz z wyszczególnieniem alergenów.

 

W innym przypadku możesz zostać ukarany karą grzywny. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej u niepoinformowanego o występujących substancjach klienta, możesz mieć również poważne kłopoty. 

ALERGENY

Co na ten temat mówi prawo?

Każdy przedsiębiorca działający na rynku spożywczym,

który oferuje środki spożywcze do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania,
a także pakuje środki spożywcze w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub pakuje do bezpośredniej sprzedaży

zobowiązany jest informować konsumentów o wykazie składników wraz z wyszczególnionymi alergenami i substancjami

powodującymi nietolerancje pokarmowe występującymi w przygotowywanej i wprowadzanej do obrotu handlowego żywności

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji

na temat żywności. Informacje takie muszą być dostępne w miejscu sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

 

Powyższy obowiązek regulują następujące akty prawne, tj. art. 9 ust. 1 lit. c, art. 44 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany

rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,

dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, a także § 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Każdy przedsiębiorca działający na rynku spożywczym, który oferuje środki spożywcze do sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania,
a także pakuje środki spożywcze w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta

lub pakuje do bezpośredniej sprzedaży zobowiązany jest informować konsumentów o

wykazie składników wraz z wyszczególnionymi alergenami i substancjami powodującymi nietolerancje pokarmowe występującymi w przygotowywanej i wprowadzanej do obrotu handlowego żywności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Informacje takie muszą być dostępne w miejscu sprzedaży bezpośrednio

konsumentowi finalnemu.

 

Powyższy obowiązek regulują następujące akty prawne, tj. art. 9 ust. 1 lit. c, art. 44 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, a także § 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Przygotujemy to za Ciebie!

Nie musisz się już tym martwić!

Przygotujemy kompleksowy wykaz alergenów i substancji powodujących nietolerancje pokarmowe specjalnie dla Ciebie.

Przejrzysta Forma

Tak aby wykaz był czytelny zarówno dla Ciebie jak i klientów

Dostosowany Styl

Wszystko zgodne będzie z profilem Twojej działalności 

Indywidualność

Stworzymy wykaz dopasowany do Twoich potrzeb

Szkolenia

SZKOLENIA

Przeprowadzimy

Je Dla Ciebie

Każdy pracownik wykonujący prace w kontakcie z żywnością w zakładzie powinien zostać przeszkolony z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności opartych na dokumentacji systemu HACCP oraz przepisach prawa żywnościowego.

 

Szkolenie takie powinno być przeprowadzone przez zespół ds. systemu bezpieczeństwa żywności HACCP lub osobę zewnętrzną.

Powyższy obowiązek regulują następujące akty prawne, tj. art. 59 ust. 3, ust. 4, ust. 5 Ustawy z dnia
25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz pkt 1, pkt 2 Rozdział XII Załącznika II Rozporządzenie 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Szkolimy z zakresu bezpieczeństwa żywności

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Nasz Zespół posiada państwowe uprawnienia pozwalające na szkolenie osób z zakresu bezpieczeństwa żywności opartego na dokumentacji systemu HACCP oraz przepisach prawa żywnościowego. 

Audyty Lokali

Planując otwarcie działalności istnieje możliwość skorzystania z naszych usług oceny lokalu pod kątem przydatności do planowanej funkcji.

 

Niejednokrotnie ocena ta powiązana jest z wizją na miejscu i w dalszej konsekwencji doradztwem co do kroków, jakie należy podjąć, aby otworzyć konkretną działalność i uzyskać odbiór Sanepidu.

Konsultacje

Wybór lokalu

W tym zakresie przeprowadzamy oględziny wskazanego lokalu pod kątem przydatności pod konkretną działalność. Sprawdzamy wszelkie wymogi techniczne, budowlane i sanitarno-higieniczne jakie lokal musi spełniać, by móc funkcjonować.

Konsultacje

Prowadzimy konsultacje związane z aspektami techniczno-technologicznymi. Analizujemy projekty technologiczne, radzimy w kontekście doboru wyposażenia lokalu, układu pomieszczeń czy planowanych procesów technologicznych. Organizujemy również porady związane z typowymi aspektami budowlanymi.

Audyty technologiczne

Przygotowujemy audyty dla funkcjonujących obiektów, wskazując nieprawidłowości i uchybienia oraz proponując adekwatne zmiany w tym zakresie w celu optymalizacji i usprawnienia dotychczasowych działań. 

Pomoc w sprawach Sanepidu

Służymy pomocą w zakresie spraw związanych z odbiorami lokali przez Sanepid, poszerzaniem lokali czy ich modernizacją oraz innymi sprawami. Przeprowadzamy także audyty w tym zakresie oraz prowadzimy niezbędne szkolenia. 

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Zadzwoń do Nas!

Oddział w Krakowie

Michał Sobieraj+48 500 075 771

Konsultacje i uzgadnianie projektów

Anna Ziętara +48 600 542 531  

Oddział w Lublinie

Agata Stojko +48 730 277 044

Możesz też napisać!