SANEFIT

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Czym jest projekt technologiczny?

Projekt technologiczny – dokument, który musisz przygotować jako jeden z pierwszych planując działalność gastronomiczną. Dokładnie przedstawia on funkcjonalną koncepcję układu pomieszczeń wraz z procesami technologicznymi oraz schematycznym rozlokowaniem wyposażenia lokalu. Projekt ten musi być zgodny z przepisami BHP oraz bezpieczeństwa żywności.

Czy projekt technologiczny jest obowiązkowy?

Przygotowanie projektu technologicznego jest bardzo ważnym aspektem. Decyzja Sanepidu w kwestii odbioru lokalu gastronomicznego jest uzależniona od dobrze przygotowanego projektu technologicznego lokalu. Zatem można powiedzieć, iż jest on obowiązkowy szczególnie w przypadku nowych lokali oraz tych przekształcanych.

Dlaczego projekt
jest potrzebny?

Dobrze zaprojektowane pomieszczenia to podstawa prawidłowej działalności każdego obiektu.

 

Chcąc wiedzieć czy nasz lokal przejdzie pozytywną kontrolę SANEPIDu należy się do tego odpowiednio przygotować.

 

Projekt jest pierwszym elementem takiej weryfikacji gdyż odpowiada na szereg ważnych pytań np. czy daną działalność można w lokalu prowadzić, jak należy zaaranżować przestrzeń i wydzielić poszczególne pomieszczenia, czy możliwy zakres planowanej działalności jest zgodny z oczekiwaniami Inwestora, czy wymagane będą przeróbki instalacji itp.

SANEFIT

Jak to wygląda u Nas?

Jak to wygląda u Nas?

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA

Zamawiając projekt w Sanefit dostajesz kompleksową dokumentację wraz z systemem HACCP oraz GHP/GMP.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Projekt technologiczny jest zgodny z przepisami BHP i bezpieczeństwa żywności, przepisami budowlanymi oraz wymogami sanitarno-higienicznymi.

ROZBUDOWANA FORMA

Nasz projekt technologiczny składa się z dwóch części:
opisowej - zawierającej niezbędne wytyczne (architektoniczno – budowlane, w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej),
rysunkowej - odzwierciedlającej ciągi technologiczne oraz układ pomieszczeń i urządzeń.

DOSTOSOWANY STYL

Projekt jest przygotowywany zgodnie z wskazanymi preferencjami, możliwościami lokalu oraz założeniami budżetowymi.

OPINIA RZECZOZNAWCY

Zapewniamy zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę sanitarno-epidemiologicznego.

KONSULTACJA PROJEKTU

Wszystkie projekty konsultujemy i uzgadniamy z miejscową powiatową stacją SANEPIDu lub z Rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych.

To nie wszystko!

Zamawiając projekt w Sanefit otrzymujesz również:

Pełne wsparcie od początku do samego końca procesu odbioru lokalu

Profesjonalna pomoc w razie nagłych kontroli
Sanepidu

Specjalistyczne wsparcie w problematycznych
sytuacjach

Załatwienie wszelkich, niezbędnych formalności i dokumentacji

Dodatkowe uwagi i sugestie z zakresu bezpieczeństwa żywności i kwestii sanitarno-higienicznych

Możliwość przeszkolenia personelu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

SANEFIT

Przykłady Naszych Projektów

KROK PO KROKU

Jak wygląda tworzenie projektu?

Przygotowanie projektu zaczyna się od oceny przydatności danego lokalu pod planowaną działalność. Niejednokrotnie ocena taka może być wykonana jedynie na podstawie wizji na miejscu w lokalu.

Etap przygotowania koncepcji trwa od 5 do 14 dni w zależności od wielkości obiektu i stopnia jego skomplikowania. Na tym etapie konieczna jest ścisła współpraca z przyszłym właścicielem prowadzącym działalność w adaptowanym lokalu tak aby projekt realizował nie tylko wymagania narzucone przepisami i możliwościami lokalu, ale spełniał również oczekiwania klienta.

 

Projekty wykonujmy w oparciu o istniejący już projekt architektoniczny budynku lub inwentaryzację pomieszczeń. Projekt architektoniczny jest rozwiązaniem idealnym gdyż dostarcza informacji, gdzie znajdują się instalacje, które ścianki można przestawiać, jaki jest system wentylacji w lokalu. Gdy nie dysponujemy projektem architektonicznym konieczne jest wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń.

Po akceptacji przygotowanej koncepcji trwają prace nad wersją końcową projektu. Etap ten trwa około 10 dni i po tym czasie otrzymują Państwo kompletny projekt technologiczny z uzgodnieniem Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych.

 

Jeżeli natomiast projekt wymagał będzie stosownego odstępstwa od przepisów technicznych to czas oczekiwania na takie odstępstwo wynosi, w zależności od zakresu odstępstwa, do 2 miesięcy.

Etap opiniowania projektu polega na wydaniu stosownej opinii oceniającej wykonany projekt technologiczny. Jeśli projekt uzgadniany będzie w Sanepidzie zamiast u Rzeczoznawcy to czas oczekiwania na projekt należy wydłużyć o czas procedury administracyjnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (orientacyjnie do 30 dni).

Niezależnie od tego czy planujesz otworzyć restaurację, mały bar, kawiarnię, pizzerię, kebab, burgerownię, cukiernię, sklep, minimarket, hurtownię żywności, przedszkole, żłobek, hotel, pensjonat, gastronomię obwoźną, firmę cateringową czy inny rodzaj działalności gastronomicznej – koniecznie zgłoś się do Nas a na pewno stworzymy dla Ciebie projekt technologiczny lokalu skrojony na miarę twoich potrzeb.

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Zadzwoń do Nas!

Oddział w Krakowie

Michał Sobieraj+48 500 075 771

Konsultacje i uzgadnianie projektów

Anna Ziętara +48 600 542 531  

Oddział w Lublinie

Agata Stojko +48 730 277 044

Możesz też napisać!